המקום המסוגל ביותר

כמה קשה להיות לבד

מעוכב זיווג. כמה שברון לב יכולות להכיל שתי מילים!  

מי שאינו עובר זאת - לא יכול להבין. חדשים ארוכים ומורטים של ציפיה נואשת, למשהו, למישהו. שלפחות תהיה איזו הצעה על הפרק, איזה שם לדוש בו. דפיקות לב מואצות עם כל פגישה - אולי הפעם... ומפח נפש ודמעות, כשהתקווה מתנפצת שוב. ושוב. ושוב. החודשים מצטברים. עוברת שנה, ועוד שנה, ועוד אחת. החברים או החברות כבר הופכים לאבות ולאמהות ומציגים בגאוה את ילדיהם, ורק אתה הופך לרווק מבוגר, כזה שמתלחשים אודותיו ברחוב, שמבררים 'מה הבעיה שלו'. העולם מסביבך נע הלאה והלאה, ורק אתה מרגישים ככלי שאין חפץ בו, כסחורה שאין לה קונים.

הרשב"י אור הרשב"י

הלב כבר אינו יכול להכיל את כל התסכול והאכזבות. אינך יכול להסתכל בפניהם העצובות של הוריך, אינך מסוגל עוד לשמוע את בכי אמך בלילות. אתה כבר שוקל להתגורר לבד, אך יודע שצעד כזה הוא הכרזה מהדהדת על כך שאולי לעולם לא... אולי אין סיכוי. אתה מסתכל על דוד שמעון, הרווק הזקן בן השבעים שמעולם לא התחתן, זה שבכל שמחה צובט לכולם בלחי וההורים מבקשים להתייחס אליו בנימוס, ומתחיל לחשוש שצפוי לך גורל דומה. 

דווקא תפילת שלוחי הצדיק

זכה עם ישראל, ובשנים האחרונות התגייסו קבוצת יהודים יקרים, והקימו את מוסדות "ישועות בעמוקה", במטרה לסייע למעוכבי הזיווג בתפילות ובתחנונים על הציון בעמוקה. ל"ישועות בעמוקה" ישנה חיבה מיוחדת אצל התנא הקדוש רבי יונתן בן עוזיאל: הלא הם לומדים את תורתו בסמוך לציון ומחזיקים עשרות תלמידי חכמים ולומדי תורה לעילוי נשמתו! הם המתפללים על ציונו בכל יום, והם העורכים ביומא דהילולא את התיקון ואת סגולת הח"י רוטל הידועה. הם, הפועלים כה רבות לעילוי נשמתו, זוכים אצלו לקרבה יתירה, ומי כמותם יוכל להשפיע נפלאות בתפילה על הציון!

ואכן, הקדוש ברוך הוא קל רחום וחנון, ואינו אוטם אזניו מלשמוע תפילת בניו אהוביו בציון הקדוש. בכל שנה זוכים רבני "ישועות בעמוקה" לשמוע על כמות בלתי נתפסת של ישועות, אשר הגיעו דווקא דרך תפילת שלוחי הכולל הקדוש. רווקים ורווקות מכל הגילאים, בתוכם כאלו שהיו לאחר יאוש ממש, שכבר חגגו את יום הולדתם השלושים וחמש(!!), מתקשרים למוקד הישועות, בוכים וצוחקים חליפות: "אנחנו מאורסים. אנחנו לא מאמינים, אבל ככה אומרים מסביב - אנחנו מאורסים!" וכך עשרות עשרות של טלפונים נרגשים, של קריאות שמחה בלתי מאמינות, מהולות בדמעות פורקן: זה עבד! זה עובד! התארסתי! כך עוד אחד, ועוד אחד, ועוד טלפון, ועוד מכתב... כי עם ישראל לעולם אינו נופל בזרועות הייאוש. הקב"ה ברחמיו השאיר למעוכבי הזיווג פתח ישועה כביר ונפלא - ציון רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, ואלו המשכילים לנצל את תפילת תלמידי החכמים על הציון - אינם פוסקים מלהודות על כך!

גם אם ניסיתם הכל...

אם אתה/את מעוכבי זיווג; אם יש לכם אח או אחות, חבר או קרוב משפחה, המתקשה למצוא את זיווגו - זו הכתובת; התפילה של "ישועות בעמוקה" על הציון הקדוש.גם אם אתם חושבים שניסיתם ממש ממש הכל, גם אם כבר תרמתם בכל מקום אפשרי - וכלום לא זז, עדיין אין זה הסוף. שערי שמים הרי לא יהיו נעולים לנצח; צריך רק לדעת איך לפתוח אותם! התפילה בעמוקה הצילה מאות ואלפים מחיי רווקות אומללים, והקימה בתים בישראל לאין ספור. גם אתם, אל תחמיצו את ההזדמנות להוושע. ב"ישועות בעמוקה" יעשו זאת עבורכם, כפי שהצליחו בסייעתא דשמייא לבנות בתים רבים לאין ספור לפניכם. זהו הסיכוי שלכם, התקוה להוושע! התקשרו כעת אל המוקד, והבטיחו לעצמכם מקום ברשימת השמות לתפילה. התקשרו כעת, ובעזרת ה', בזכות התנא הקדוש ובכח הזכויות שלכם ושל אברכי הכולל, תתקשרו בעזרת השם שוב תוך כמה חדשים לבשר בשורות טובות!

עדיין יש תקווה - תפילה בעמוקה!

אבל יהודי לעולם אינו מתייאש. הוא יודע שלכל סבל יש תכלית ומטרה, ונושא את עיניו לשמים בתפילה. הרי הקב"ה הוא היושב ומזווג זיווגים, ואין הוא שוכח גם את אלו שלא הצליחו לעבור את הים. הקב"ה הוא אב רחמן שאינו יכול לראות בצערם של בניו אהוביו, וכך גילו צדיקים לפני דורות רבים את הסגולה הכבירה לזיווג הגון: תפילה בעמוקה, בקברו של התנא הקדוש יונתן בן עוזיאל.

אין יהודי אחד המצפה לזיווגו שלא שמע על עמוקה.

דורות רבים של יהודים שלא מצאו את זיווגם בשום אופן – נושעו בעמוקה. למה זה כך? למה אנחנו מעוכבי הזיווג מרגישים כי שם המקום לשפוך את הלב ולהוושע?

התשובה כתובה בספרים הקדושים. כי רבי יונתן בן עוזיאל מרגיש את הכאב שלנו, מכיון שהוא עבר בדיוק את כל מה שאנחנו עוברים, כי התנא האלוקי נפטר כשהוא עדיין רווק, ועליו עברו כל הקשיים הגדולים שאנחנו מרגישים.

האמת, שרק צדיק שעבר את מה שאנחנו עוברים, הוא יכול להבין את מה שעובר עלינו.
הרי תמיד כשמגיעים אלינו אנשים ואומרים לנו: 'יהיה טוב' ומחזקים אותנו, אנחנו אומרים לעצמינו: בוא נראה אותו מתמודד עם הבעיה שלנו...

אבל הצדיק רבי יונתן בן עוזיאל  שנפטר כרווק ועבר את כל הקשיים והניסיונות שעוברים עלינו, ובכל זאת זכה להיות תנא אלוקי, ופעל ישועות עבור עם ישראל, עד שכתוב בגמרא שכל עוף שהיה פורח מעליו באויר היה נשרף. זאת הקדושה והעוצמה של הצדיק הקדוש הזה.

: Off
Volume:

Time:
1X