ישיבת רבי יונתן בן עוזיאל

ישיבת רבי יונתן בן עוזיאל - עמוקה

מוסדות "ישועות בעמוקה", אשר הם הם ממשיכי דרכו בעולם של התנא הקדוש רבי יונתן בן עוזיאל, שמו להם למטרה לעשות נחת רוח לתנא האלוקי ולזכות את הרבים בישועת נפלאות מכוחו. לשם כך הם פתחו - במאמצים גדולים ובמסירות נפש - את כולל רבי יונתן בן עוזיאל.

 

בגמרא ובדברי חז"ל מוזכרת מספר פעמים גודל הזכות בלימוד על קברי צדיקים. במסכת בבא קמא (דף טז ע"ב) מסופר, שלאחר פטירתו של חזקיהו המלך שהיה צדיק עליון הושיבו ישיבה על קברו. גם כולל זה, אשר נפתח לזכרו וקרוי על שמו, ראוי להקרות "ישיבה על קברו". לימוד התורה של אברכי הכולל גורם לתנא האלוקי נחת רוח עצומה בשמים, שהרי לימודם הוא לעילוי נשמתו, והם שעורכים בכל שבוע תיקון מיוחד על קברו. כאשר הם עצמם מבקשים מהצדיק עבורכם, אין כל ספק שהוא מכיר להם טובה ונענה לבקשתם, ובודאי עושה בשמים ככל יכלתו כדי למלא את מבוקשכם!

ידוע כי החזקת תורה היא הזכות הגדולה ביותר שניתן לרכוש כאן בעולם הזה. המשנה במסכת פאה הרי אומרת שמצוות תלמוד תורה שקולה כנגד כל המצוות כולם יחד. לבד מזאת, הפסוק אומר על התורה הקדושה: "עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושר"! אם כן, כל מי שמח בראשו יכול לעשות את החשבון: כמה אני משקיע מהבוקר עד הערב כדי להיות מאושר - מדוע לא לנסות את ההבטחה המפורשת שבתורה הקדושה?

 

גוש אחד של צדיקים ומקובלים, עומדים בלב אחד ומעתירים בדמע: אבינו שבשמים, אב הדואג לילדיו הבודדים בעולם, עננו בזכות רבי יונתן בן עוזיאל!ת: כאילו אין לו למעלה שום זכות או מליץ יושר. אם הוא ישכיל לזקוף לזכותו את כח תורתם הקדושה של תלמידי רבי יונתן בן עוזיאל, אין ספק שהם יפתחו לו סוף סוף שערי רחמים, והישועה בא תבוא!

 

 

 

סדרי הלימוד בישיבה

הלומדים בישיבה של רבי יונתן בן עוזיאל אינם סתם אנשים מן השורה. הם אברכים מקובלים תלמידי חכמים שנבחרו בקפידה, ומשקיעים את כל ליבם ונפשם בלימוד התורה. ואין זו רק מליצה: אם בכל כולל מתחילים הלימודים בשעה שמונה או תשע, כאן מתחילים עשרות אברכי הכולל את סדר לימודם בשעה ארבע לפנות בוקר!

 

יום הלימודים נפתח בטבילה במקווה טהרה, ולאחר מכן מתחיל הלימוד בקדושה ובטהרה. מלבד סדר הלימודים הרגיל, מקפידים תלמידי הישיבה על לימוד משניות ותפילות להצלחת התומכים, אשר הם שותפים מלאים לזכות העצומה של לימוד התורה בישיבה. המשניות נלמדות בעיון רב, ומדי תקופה נערך בכולל סיום על כל ששה סדרי משנה! כמו כן מתקיים בכולל יום יום סדר מיוחד ללימוד תורת הזוהר וספרי קבלה, אשר כידוע סגולתם רבה להוריד לעולם שפע ישועה, ברכה והצלחה.

 

אם תבקרו בישיבה הקדושה, הציצו נא פנימה, אל תוככי קודש הקדשים הבוער באש של רוחניות וקדושה. האזינו לתפילות ולתיקונים הנערכים בבכיות וזעקות, ראו את התמדתם של בני הכולל הצדיקים השוקדים על תלמודם, ושוב לא תזדקקו להסברים נוספים. תבינו מעצמכם מהו סוד ההצלחה המופלאה של תומכי הכולל - כי אין זכות גדולה בעולם יותר מלהיות שותפים בלימוד התורה הקדושה, לעילוי נשמת רבי יונתן בן עוזיאל ובוודאי שהצדיק שלא זכה לילדים ולא זכה להקים משפחה ונפטר רווק זה הנחת רוח היחידה שלו בשמים והוא ימליץ ויושיע את כל אלו שתומכים בהחזקת ישיבתו הקדושה!

 

אם גם ברצונכם להיות שותפים,

חיגו עכשיו למוקד הישועות קבר הצדיק בעמוקה 1700-701-709

: Off
Volume:

Time:
1X