הכנסת האורחים בקבר הצדיק בעמוקה

הכנסת האורחים בקבר הצדיק בעמוקה

אף שבכל השנה מהוה ציונו של רבי יונתן בן עוזיאל מוקד עליה לרגל לרווקים ורווקות, יש יום אחד בשנה בו המקום צר מלהכיל את כל הבאים: כ"ו סיון, יום ההילולא של התנא הקדוש. המונים רבים מציפים את מתחם הקבר, את החניה שמתחתיו, את דרך הגישה. המקום הומה אדם. כולם רוצים לזכות להתברך בזיווג הגון בכוחו של רבי יונתן בן עוזיאל.

בניגוד למקומות מסוגלים אחרים בהם ישנם אנשי חסד רבים הפועלים למען העולים לציון, בעמוקה היה המצב עד לפני כמה שנים בכי רע. התשתיות לא התאימו לקליטת ההמונים. איש לא דאג לרווחת אורחיו של התנא הקדוש. לא היתה אפילו שתיה מתוקה, שלא לדבר על סעודת הילולא ראויה לשמה. כל זאת - עד ליום שקמו מוסדות "ישועות בעמוקה".

 

ALT

החל מאותו יום בו דרכו לראשונה רבני "ישועות בעמוקה" באתר הציון בהרי צפת, הכל השתנה בבת אחת. ציון התנא הקדוש החל זוכה ליחס הראוי לו. זמן רב לפני יום ההילולא פותחים עסקני "ישועות בעמוקה" בהכנות הדרושות, ודואגים לכל הדרוש במתחם הקבר, על מנת שהבאים למקום יוכלו לשאת בו תפילה מתוך הרחבת הדעת. כמו כן נערכת סעודת הילולא ענקית לכבוד רבי יונתן בן עוזיאל, בה משתתפים מאות אנשים.

בנוסף, לראשונה ניתן לזכות בכפל כפליים: הסגולה הידועה של חלוקת ח"י רוטל משקה לכבוד התנא הקדוש, נערכת בציון רבי יונתן בן עוזיאל על ידי "ישועות בעמוקה" בלבד! אין קץ לסיפורי הישועות המתגלגלים אודות סגולה קדומה זו, אשר רב כוחה להושיע מכל צרה ולהתברך בכל טוב.

אחים יקרים, חשבו אך מעט: ציונו של רבי יונתן בן עוזיאל, אחד מגדולי התנאים, היה יחסית עזוב ונטוש. כמה הכרת הטוב יש לאותו צדיק קדוש, לאלו שבזכותם הופך המקום לחי ושוקק! כמה מאמצים הוא בודאי יעשה למען כל אלו התומכים במוסדותיו, ובכולל הקדוש שעל שמו! מי ששכל בראשו, ודאי ירצה ליטול חלק בזכות עצומה זו - הכנסת אורחים על ציון רבי יונתן בן עוזיאל.

זכרו: צדיקים ידועים במידת הכרת הטוב. הם לעולם אינם נשארים חייבים. השתתפו אף אתם במצוה גדולה זו, ובזכות התנא הקדוש תראו ישועות נפלאות ונחמות גדולות בקרוב ממש!

 

מוקד הישועות קבר הצדיק בעמוקה : 1700-701-709

: Off
Volume:

Time:
1X