הטלית


ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציונו להתעטף בציצית.
ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה!

כל אחד מאיתנו מחכה בכליון עינים, ליום בו גם הוא יזכה לומר בהתרגשות ברכות אלו מתחת לחופה. ובכן, אחים יקרים, יש לנו בשבילכם בשורה משמחת: גם אתם תזכו לכך, ובקרוב ממש! לפניכם כל הפרטים על "טלית הישועות" - סגולה עצומה ומיוחדת המחוללת ניסים ונפלאות, ומהווה קרן אור של תקוה גם לרווקים מיואשים!

מזה דורות רבים ידועה ומקובלת בעם ישראל סגולה גדולה לזיווג: קניית טלית מיוחדת לשם שימוש בחופה העתידה לבוא. מכיון שעתידים לברך על טלית זו, היא צריכה כמובן להיות כשרה ומצוייצת כהלכתה. רבני "ישועות בעמוקה" העושים כל אשר ביכולתם להושיע רווקים מבדידותם, התייעצו עם מקובלים ותלמידי חכמים, וכך נולדה לה טלית ישועות מיוחדת במינה: טלית כשרה ונאה, מהודרת על פי כל כללי ההלכה, אשר נערך עליה תיקון קדוש ונורא על קבר התנא האלוקי רבי יונתן בן עוזיאל! כך הצטרפו בטלית אחת שתי סגולות גדולות: סגולת הטלית, וסגולת התפילה בקבר התנא האלוקי, שהוא שער השמים לתפילות הרווקים והרווקות.

alt1

התיקון הנערך על הטלית אינו פשוט כלל ועיקר: יסודו מהררי קודש, מתיקונו של בעל ה"בן איש חי" זכר צדיק וקדוש לברכה. על פי הסדר שערך, מקיפים הרבנים את הציון יחד עם הטלית שבע הקפות, ולאחר מכן נושאים עליה תחינות נשגבות ומזמורים מיוחדים, בתפילה שבעל טלית זו יזכה במהרה להשתמש בה מתחת לחופתו. אין לשער את הכוח האדיר של תיקון זה בסמוך לציונו של רבי יונתן בן עוזיאל, לפתוח בשמים את שערי המזל החסומים, ולהזריח אור בחשיכה!

 שאלות ותשובות על טלית הישועות:

האם סגולה זו מיועדת גם לנשים? האם הסגולה אכן פועלת בשטח? מה עלי לעשות עם הטלית שבידי?

לכל המידע הקש כאן
: Off
Volume:

Time:
1X