עמוקה-ישועות

הקץ לסבל והבדידות

רחל, חיה, יוסף, עדנה. כן, אתכם אני רוצה לשוחח. אם תרשו לי, רווקים/רווקות יקרים, אפנה אליכם ישירות, ונדבר כאיש אל רעהו. כל אחד מכם יושב כעת מול המסך, ומן הסתם חולפת במוחו מחשבה: הנה עוד אחד שחושב שהוא יוכל לעזור לי. הרי תרמתי כבר כה הרבה תרומות, עשיתי כל כך הרבה סגולות - ועוד לא נושעתי. אתה יודע כמה פעמים הייתי בעמוקה, אתה יודע לכמה רבנים כבר הלכתי?! אני כבר לא מאמין, לי אין שום סיכוי.

 

אך אמרו לי, אחים ואחיות יקרים, אמרו לי - היד ה' תקצר?וכי מי שאין סוף לכוחו ולחסדו לא יוכל להושיע גם אתכם? וכי הקב"ה, המנהל את כל העולם ואת חייהם של מליארדי אנשים, לא יוכל להפגיש אתכם כהרף עין עם זיווגכם המיועד? הפסוק אומר: כי אין מעצור לה' מלהושיע ברב או במעט! בכוח האמונה אדם יכול להחלץ מהמצב הנואש ביותר. אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם - אל יתייאש מן הרחמים!

 

ובואו נודה על האמת: לכל אחד מאיתנו יש חלום קטן בלב. כל אחד, אפילו מי שכבר נואש, אומר בליבו: אולי באיזשהו שלב בחיים גם אני אהיה אילן גדול עם ענפים ופירות. אולי גם אני אזכה סוף סוף להקים בית נאמן בישראל ולזכות לנחת מבנים ובנות. וכאן אני פונה אליכם בהתרגשות, וצועק באזניכם: אין זה רק חלום! זהו העתיד המצפה לכם! כי האמת הברורה היא, שגם לכם יש סיכוי. גם אתם בניו אהוביו של הקב"ה!

 

אם אתם יהודים מאמינים, ויודעים שהקב"ה הוא שומע תפילה ואוהב כל יהודי, נוכל להציע לכם דרך בטוחה לפעול ישועה עבורכם. איך בדיוק? על כך תקראו במכתבו המרגש של יאיר.

מספיק סבלת - ישועות בעמוקה

פניה אישית

אליכם, אח או אחות יקרים.

אם גם אתם רוצים מאוד למצוא זיווג - אך חיים היום בבדידות , אם גם אתם נושאים את התואר המפוקפק 'מעוכבי זיווג' - מכתבי מיועד אליכם.

 

אתם יושבים כעת מול המסך, וליבכם ודאי מתכווץ. מי כמוכם יודע כמה קשים החיים לאלו שנשארים תקועים מאחור, בעוד כל בני גילם נשואים באושר ומחבקים ילדים. מי מרגיש יותר ממכם את הצער הגדול, את הרגשת האין אונים, את התחושה שהחיים חולפים על פניכם במהירות, מותירים אתכם בוכים בשולי הדרך. אך דווקא מתוך צערכם הגדול, אני בטוח שאמצא אצלכם אוזן קשבת למילותי הבאות: האם חשבתם פעם ברצינות מדוע נבחרתם דווקא אתם לנסיון קשה זה? האם הרהרתם בכך שלכל סבל בעולם יש תכלית ומטרה? ואם כן, מהי התכלית בסבל הנורא העובר עליכם?

 

יתכן שתאמרו: זהו עונש משמים. אך הגמרא הקדושה מגלה לנו שאין זה כך! "הקב"ה מתאוה לתפילתם של צדיקים". זו המטרה בכל ניסיון שיהודי עובר: עליו להתפלל! לא להפוך לממורמר, ובודאי שלא להתייאש. הישועה של כל אחד מוכנה, מושלמת, עם כל הפרטים ועם כל האושר הכרוך בה. היא רק מחכה, ממתינה אי שם עד שהאדם הזקוק לה יתפלל כמו שצריך!

 

"ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול מכריזה: בת פלוני לפלוני". הזיווג שלכם קיים, לא צריך לברוא אותו. הוא חי אי שם בעולם, קם בבוקר והולך ומסתובב ונושם. אולי גם הוא איננו מבין מדוע נגזר עליו לחכות כה הרבה... אבל אתם יודעים. תפילה, תפילה! לא יותר ולא פחות.

 

ברור לי שחלק ממכם מרימים עכשיו גבה בהפתעה, אולי אפילו בכעס. מה הוא חושב לעצמו, שאתמול נולדנו? ברור שאנחנו מתפללים! אבל בדיוק לשם כך כתבתי את מכתבי זה. עלינו לדעת איך מתפללים, כיצד מבקשים, היכן הם שערי השמים! כן, תפילה אינה טקסט פשוט שסגולה לאומרו. תפילה היא ענין רציני, ודומה למפגש עם נשיא גדול, אשר לפני שפותחים על ידו את הפה חושבים שבע פעמים מה לומר ואיך לומר. עלינו לזכור שאנו באים בתפילה לפני מלך העולם, שברצותו ממית וברצותו מחיה, מוריד שאול ויעל, ואיש אינו אומר לו מה לעשות. אם נצליח להגיע להכנעה הדרושה בעמדנו בתפילה, או לכל הפחות אם נזכה שיתפללו עלינו תלמידי חכמים היודעים להתפלל לפני ה' ולרצותו, מובטח לנו שהתפילה תיענה, והישועה מאליה תגיע.

 

כותב השורות זכה לראות במו עיניו מה כוחה של תפילה כראוי. מי שראה את תפילתם של רבני ישועות בעמוקה בשעת התיקון למעוכבי זיווג בערב שבת - יודע על מה אני מדבר. פתאום קולטים מה פירוש לעמוד פני המלך, ולהתחנן ולבקש ולבכות כמו שרק בן יכול לבכות לפני אביו. אבל גם מי שלא זכה להיות שם, יוכל לקבל מעט מושגים על כוחה של תפילה, עם הבשורות הטובות המגיעות כל העת: עשרות עשרות מהשמות שהוזכרו בתפילה נוראה זו, זוכים להתארס בחודשים שלאחר מכן!

 

לא אאריך עוד. רק זאת אומר, אח ואחות יקרים וכואבים. אל יאוש, א-ל י-א-ו-ש! הקב"ה הוא אב רחמן, ואינו יכול לראות בצערם של בניו אהוביו. הוא היושב ומזווג זיווגים, ואינו שוכח לעולם את היושבים בחושך, את אלו שעוד לא עברו את הים. תפילה, רבותי, תפילה. מן השמים הציבו קיר - עליכם לעבור אותו! לשם כך הוא נועד. מן השמים מחכים לשמוע את קולכם - חזקו ואמצו בתפילה, כי קרובה ישועתכם לבוא!

 

אחים ואחיות יקרים. אל תתנו לזמן לעבור עוד. לפניכם מונחת תקוה גדולה - רק תתכופפו להרים אותה. מסרו את שמכם עוד היום לתפילתם של רבני "ישועות בעמוקה", ובעזרת ה', ובזכות התנא האלוקי רבי יונתן בן עוזיאל - תתבשרו בבשורה טובה בקרוב ממש!

מוקד הישועות קבר הצדיק בעמוקה 1700-701-709

: Off
Volume:

Time:
1X