גלריית מירון אור הרשבי בכיות ותחנונים מידי יום בציון רבי יונתן בן עוזיאל
בכיות ותחנונים מידי יום בציון רבי יונתן בן עוזיאל
מי שלא היה מעוכב זיווג, לא יבין את הכאב שלך לעולם. מי שלא ראה את אבא ואמא שלו בוכים בלילה לא יבין אותך אף פעם. מי שלא הרגיש את הבדידות, את הכאב ואת האכזבה שמכה שוב ושוב, לא יבין אותך לעולם. מי שלא חווה זאת על בשרו, לא יבין זאת לעולם. אנחנו מבינים אותך.
גלריית מירון אור הרשבי

רבני ומקובלי הישיבה פוגשים מדי יום ביומו עשרות רווקים ורווקות מעוכבי זיווג, כואבים את כאבם. בוכים את בכיים ונלחמים כדי להסיר מהם את החסימות ולפתוח את המזל, כדי שיבנו בית בישראל. באושר בשמחה ואהבה.

כי אנחנו בקבר הצדיק תמיד בשבילכם!

מירון אור הרשבי
: Off
Volume:

Time:
1X