גלריית מירון אור הרשבי 7 הקפות כורתי ברית סוד הקבלה החזק ביותר
7 הקפות כורתי ברית סוד הקבלה החזק ביותר
סוד הקבלה החזק ביותר על פי הקבלה והסוד, להקפות יש כוח רוחני עצום – במיוחד אם הן נערכות שבע פעמים.
גלריית מירון אור הרשבי

סוד הקבלה החזק ביותר

על פי  הקבלה והסוד, להקפות יש כוח רוחני עצום – במיוחד אם הן נערכות שבע פעמים.

בשעת כיבוש יריחו, הקיפו עם ישראל את חומת העיר, והכהנים תקעו בשופרות. במשך שישה ימים הקיפו את החומה פעם אחת ביום, וביום השביעי נערכו שבע הקפות. חומות יריחו שקעו, ולפני בני ישראל נפתחה הדרך לכיבוש העיר.

לכן עורכים המקובלים מעל קברו של רבי יונתן עוזיאל, שבע הקפות כורתי ברית כתיקון הבן איש חי. הקפות אלו כוחם גדול לבטל דינים קשים, ולהסיר כל חומה ומחסום, ולהסיר מניעות, לפתוח את המזל ולעורר מציאת חן.

שבע ההקפות נערכים במשך שעות ארוכות, ובזמן זה כל שם ושם מוזכר ע"י המקובלים כדי לבקוע את החומה הפרטית שלכם כדי שתמצאו את זיווגכם.

מירון אור הרשבי
: Off
Volume:

Time:
1X