גלריית מירון אור הרשבי ימי הרחמים והסליחות -	זמן גזירת הדין
ימי הרחמים והסליחות - זמן גזירת הדין
"בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון... כמה יעברון וכמה יבראון, מי ישפל, ומי ירום..." ימי הרחמים והסליחות אלו הימים בהם גוזר בורא העולם על כל אדם מה שיקרה לו בשנה הקרובה. בימים הנוראים הללו נגזר על האדם האם יזכה להינשא ולהיות מאושר, או שחלילה לא.
גלריית מירון אור הרשבי

ברגעים הקדושים והקריטיים הללו עורכים המקובלים ימי צום ותענית, ועורכים בכל יום בבכיות ובדמעות תפילות ותיקונים מיוחדים כדי לבטל את הגזירות הקשות.

בכל יום מהימים הקדושים הללו, בערב ראש השנה ובערב יום הכיפורים וכן בהושענא רבא עומדים המקובלים שעות רבות ועורכים את סדרי האר"י הקדוש לחודש אלול בכדי להסיר מכל אדם ואדם את המקטרגים.

בחודש זה לכל תפילה יש משקל גדול בשמים ומקובלי הישיבה מנצלים כל רגע בו עבורך. 

מירון אור הרשבי
: Off
Volume:

Time:
1X