גלריית מירון אור הרשבי גם בשלג הכבד - רבני הישיבה מתפללים עבורכם בציון הצדיק
גם בשלג הכבד - רבני הישיבה מתפללים עבורכם בציון הצדיק
גם בשלג הכבד ביותר שהיה בארץ, כשאזור צפון הארץ וירושלים כוסו בעשרות סנטימטרים של שלג, רבני הישיבה לא עזבו את הצדיק והגיעו במסירות נפש כדי לעשות את התיקונים ולהתפלל עבור הזקוקים לישועה.
גלריית מירון אור הרשבי מירון אור הרשבי
: Off
Volume:

Time:
1X