גלריית מירון אור הרשבי תיקון 1000 השופרות בשנים האחרונות
תיקון 1000 השופרות בשנים האחרונות
התיקון שזעזע את העולם!!! מי שנכח בתיקון לא יכל להישאר אדיש, גם אלו ששכחו כבר מה היא דמעה, מעיין דמעותיהם נפתח כמים. כולם הרגישו ששערי השמים נפתחים.
גלריית מירון אור הרשבי

במשך שעות עמדו גדולי המקובלים רבי דוד בצרי שליט"א והאדמו"ר הצדיק רבי יחיאל אבוחצירה שליט"א ומקובלי הישיבה בדמעות ובתפילות, וערכו את שבע ההקפות הידועות ע"פ הקבלה בתקיעת 1000 שופרות, עם תיקונים נשגבים בהזכרת שם אחר שם, בקשה אחר בקשה, כדי להסיר מהם את המניעות והעיכובים למציאת הזיווג, ולפתוח עבורם את המזל כדי שימצאו את זיווגם המתאים להם.

אלפי אנשים עמדו ובכו כאשר החלו באמירת "יהי רצון מלפניך, שומע קול בכיות... שתשים דמעותינו בנאדך להיות..." בזעקות ובבכיות קרעו רבני הישיבה יחד עם גדולי המקובלים ואלפי המתפללים את שערי השמים. התחושה באוויר הייתה כי הישועה עומדת בפתח. ששערי השמים נפתחים וכל אחד עומד לקבל את בן או בת הזוג שלו. 

מי שלא ראה תיקון זה לא יאמין כיצד גדולי המקובלים ישבו והתפללו בכוונות וייחודים, על מנת לעזור לרווקים ולרווקות ולהסיר משורש נשמתם את המניעות והחסימות. מי שלא ראה לא יאמין כמה דמעות ובכיות זולגות מעיניהם בשעה שאמרו את סדר התפילות המסוגלות. וההרגשה כי העולם כולו מזדעזע מגודל המעמד.

כי את הכאב הזה אנו חשים על בשרנו. הכאב שלכם הוא הכאב שלנו והוא שובר את ליבנו. ולכן אנו עושים הכל עבורכם עד שתבשרו אותנו בישועתכם. 

מירון אור הרשבי
: Off
Volume:

Time:
1X