גלריית מירון אור הרשבי ברכת הכהנים - כל הסגולות והסודות אצל הצדיק
ברכת הכהנים - כל הסגולות והסודות אצל הצדיק
ברכת השפע והמזל הטוב "יברכך ה' וישמרך... ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום" בורא העולם נתן בידי הכהנים את הכוח לברך את עם ישראל. ברכת כהנים הוא הכלי להביא את השפע לכל איש ואשה. בעזרת שם האלוקים הכתוב בברכה, משמשים הכהנים צינור להורדת השפע האלוקי.
גלריית מירון אור הרשבי

ברכת השפע והמזל הטוב

"יברכך ה' וישמרך... ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום"

בורא העולם נתן בידי הכהנים את הכוח לברך את עם ישראל.

ברכת כהנים הוא הכלי להביא את השפע לכל איש ואשה.

בעזרת שם האלוקים הכתוב בברכה, משמשים הכהנים צינור להורדת השפע האלוקי.

כיוון שהכוהנים מושגחים יותר מהמון עם ישראל, הם יכולים להאציל מן השפע הזה על שאר העם, על ידי אמירת הנוסח המיוחד של הברכה.

בשעת ברכת כהנים עומדים המקובלים כשבידיהם נמצאים שמות הזקוקים לישועה ומעתירים עבור כל אחד ואחת, ואין כוח ביד אף מקטרג לעמוד בפניהם.

מירון אור הרשבי
: Off
Volume:

Time:
1X