גלריית מירון אור הרשבי מעמד נשגב וקדוש: גזירת בית הדין – בחצות הלילה
מעמד נשגב וקדוש: גזירת בית הדין – בחצות הלילה
מעמד גזירת בית הדין – בחצות הלילה הזוהר הקדוש כותב: "הקמים ללמוד בשעת חצות הלילה גזירתם גזרה וברכתם ברכה, וכל מה שגוזרים על העולם מתקיים". (ספר הזוהר)
גלריית מירון אור הרשבי

מובא בספרי הקבלה, שכל מי שזכה שערכו עבורו את מעמד גזירת בית הדין,  נסתלקו הימנו כל הקטרוגים והמכשולים, והוא עומד זך לפני בורא עולם. שעל ידי המעמד, גוזרים את דינו לטובה.

בכל הדורות ידעו המקובלים את הסוד, והיו משתמשים בו לבטל גזירות קשות מעם ישראל. כאשר רצו להוציא אדם מקושי גדול ומבעיה חזקה, היו מתאספים המקובלים וגוזרים בגזירת בית הדין על אותו האדם שיזכה לישועה ולנס.

את תיקון 'מעמד גזירת בית הדין' עורכים  מקובלי הישיבה עם אמירת סדר התרת נדרים וביטול קללות עבור אלו המעוכבים שנים רבות בזיווג.

מי שנערך עבורו תיקון זה, זוכה לפתיחת שערי שמים עבורו, וכפי שמעידים המקובלים: "וידענו נאמנה שמי שנערך עבורו תיקון זה - נושע".

כי כבר הובטחנו מהקבלה: "כשם שגוזרים בבית דין של מטה - כך יגזרו בבית דין של מעלה".

מירון אור הרשבי
: Off
Volume:

Time:
1X