גלריית מירון אור הרשבי פדיון נפש לרש''ש הקדוש
פדיון נפש לרש"ש הקדוש
פדיון נפש לרש"ש הקדוש חכמינו ז"ל כותבים: "כי לפעמים ע"י עין הרע נפשו של האדם נעשית שבויה ביד המקטרגים בעין הרע ומתקנאים בהם"
גלריית מירון אור הרשבי

חכמינו ז"ל כותבים: "כי לפעמים ע"י עין הרע נפשו של האדם נעשית שבויה ביד המקטרגים בעין הרע ומתקנאים בהם"

על כן עורכים המקובלים את פדיון הנפש, המסיר כל קטרוג ופותח את מזלו של האדם.

מאה ושישים מטבעות מכסף טהור ומזוקק.

"כי בצלם א-לוקים ברא את האדם". (מאה ושישים בגימטריא צלם). צלם האדם היא הנשמה.

פדיון-נפש משנה את צלם האדם לטובה. בעת תיקון הפדיון, פודים המקובלים כל שם ושם להסרת וסילוק כל המקטרגים והמשטינים והגזרות הקשות והרעות מעל האדם, וע"י הפדיון זוכה לתקן את נפשו ולבטל את העין הרע.

תיקון זה הוא קודש קודשים ונערך בכוונות נשגבות במשך שעות רבות ומשתתפים בו מקובלים הבקיאים היטב בכוונות הרש"ש זיע"א.

ועל ידי פדיון הנפש זוכים למהפך במזל ולהסרת העין הרעה, כמו שנאמר: "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה".

 

מירון אור הרשבי
: Off
Volume:

Time:
1X