גלריית מירון אור הרשבי תיקון פתיחת היכל הקודש - כל יום ויום
תיקון פתיחת היכל הקודש - כל יום ויום
תיקון פתיחת היכל הקודש "אין לך אדם שאין לו שעה". ידוע בסוד המזלות, שלכל אדם יש שעה המסוגלת לתפילתו ביותר. אמרו חז"ל, "אם היה יודע האדם את שעת מזלו, היה מתפלל בה בכל כוחו וכל מה שהיה מבקש היה נענה".
גלריית מירון אור הרשבי

"אין לך אדם שאין לו שעה". ידוע בסוד המזלות, שלכל אדם יש שעה המסוגלת לתפילתו ביותר.

אמרו חז"ל, "אם היה יודע האדם את שעת מזלו, היה מתפלל בה בכל כוחו וכל מה שהיה מבקש היה נענה".

תיקון פתיחת ההיכל מכוון בשעה מיוחדת ועל ידו ניתן להפך את המזל לטובה.

בכל יום ויום עורכים מקובלי הישיבה את תיקון פתיחת ההיכל, ומתחננים עבורך אצל הצדיק שיעמוד על שערי השמים, ויבקש עבורך רחמים.

רבני הישיבה מזמינים את כל עם ישראל לתיקון טמיר זה, הנערך בכוונות קודש עילאיות, בתקיעת שופרות בבכיות ובתחנונים עבור כל שם ושם.

 

 

מירון אור הרשבי
: Off
Volume:

Time:
1X